e-learning - priorytet

Przejdź do treści

e-learning

Ochrona radiologiczna pacjenta


Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób wykonujących i nadzo rujących wykonywanie badań i zabiegów leczniczych przy użyciu promieniowania jonizującego,
w tym dla lekarzy stomatologów wykonujących procedury rentgenodiagnostyczne oraz planujących stosowanie rentgenodiagnostyki. Kursy są przeprowadzone
zgodnie z programem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011 r. (D.U. 11.51.265) w sprawie warunków bezpiecznego stosowania
promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

Szkolenie jest przeznaczone dla specjalności:  

LR - lekarze radiolodzy;  
LMN - lekarze wykonujący procedury z zakresu medycyny nuklearnej;
LRZ - lekarze wykonujący procedury z zakresu radiologii zabiegowej;  
LIX - lekarze wykonujący inne medyczne procedury radiologiczne z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego;  
LST - lekarze dentyści wykonujący medyczne procedury radiologiczne
i personel obsługujący aparaty do densytometrii kości;  
FT - fizycy medyczni, technicy elektroradiologii oraz inny personel techniczny wykonujący procedury radiologiczne;  
PMN - pielęgniarki uczestniczące w procedurach z zakresu medycyny nuklearnej;  
LRT-  lekarze wykonujący procedury z zakresu radioterapii.
 
Sposób organizacji i tryb kształcenia

1. Szkolenia organizowane są przez Ośrodek Szkoleniowo usługowy Priorytet z siedzibą w Bytomiu 41-902 ul. Łużycka 12.
2. Szkolenia mają charakter szkoleń na odległość.
3. Szkolenia obejmują materiały szkoleniowe na płycie CD lub na platformie edukacyjnej
4. Dostęp do zawartych informacji niewymagających logowania jest nieograniczony.
5. Użytkownik kursu automatycznie akceptuje niniejszy regulamin w momencie rejestracji.
6. Warunkiem prawidłowego działania zapisanego jest posiadanie przeglądarki internetowej. Użytkownik musi również posiadać aktywne konto e-mail.
7. Materiały chronione prawami autorskimi. Zabronione jest bez pisemnej zgody organizatora kopiowanie materiałów szkoleniowych, zmienianie struktury
   lub   modyfikowanie, a także udostępnianie osobom trzecim.
8. Użytkownik kursu ma prawo uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych prowadzonych przez organizatora , z tego tytułu nie ponosi dodatkowych kosztów

Informacje o warunkach korzystania z zastosowanych technik komunikacyjnych,

Uczestnik kursu otrzymuje treści kształcenia oraz wykaz materiałów źródłowych w formie prezentacji multimedialnych nagranych na płytę CD  
oraz  informacje o terminach i sposobach kontaktowania się z konsultantami   godziny dyżurów, kontakty e-mailowe oraz telefoniczne,
Seminarium sprawdzające wiedzę uczestników odbędzie się w Bytomiu ul. Łużycka 12 w Siedzibie Ośrodka Szkoleniowo Usługowego PRIORYTET
Egzamin testowy odbędzie się bezpośrednio po seminarium.
Po zaliczeniu egzaminu uczestnicy otrzymają certyfikaty ważne przez 5 lat.

Informacje o terminach i sposobach kontaktowania się z konsultantami

Uczestnik ma prawo do nielimitowanych konsultacji z wykładowcami, które mogą odbywać telefonicznie, mailowo lub na terenie Ośrodka Szkoleniowo
Usługowego Priorytet  w Bytomiu. Szczegółowe informacje o konsultacjach podane są w materiałach szkoleniowych.  
1. Rejestracja uczestników odbywa się na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanej opłaty za kurs oraz egzamin.  
2. Rejestracji można dokonać wysyłając wypełniony formularz drogą elektroniczną na adres:
   szkolenia@priorytet.net   
3. Formularze uczestnictwa można pobrać ze strony internetowej:  
    www.priorytet.net

4. Platforma szkoleniowa   -   www.priorytet.type.pl - wymagana jest rejestracja na kurs.

Wróć do spisu treści