suwnice - priorytet

Przejdź do treści

suwnice

Kursy zawodoweKurs operatora suwnic - uprawnienia na operatora suwnic

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień operatora suwnic sterowanych z poziomu roboczego - IIS
w tym bezprzewodowo lub suwnic sterowanych z kabiny - IS lub suwnic specjalistycznych.


Warunki przyjęcia na kurs:


- ukończone 18 lat,
-
minimum wykształcenie podstawowe,
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku operatora suwnic,
Kurs obsługi suwnic kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT. Wydawane uprawnienia na operatora swunic w formie zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne bezterminowo i uprawniają do obsługi suwnic danego typu.

Ośrodek  jest w stanie przeprowadzić kurs na suwnice na terenie
całego Śląska.

Program szkolenia:

- wiadomości o dozorze technicznym,
- ogólne wiadomości o suwnicach,
- maszynoznawstwo specjalistyczne: budowa, eksploatacja,
- obowiązki operatora suwnic przed rozpoczęciem pracy,
- obowiązki operatora suwnic w trakcie pracy i po jej zakończeniu,
- bezpieczeństwo i higiena pracy,
- zajęcia praktyczne na danym typie suwnic IIS lub IS

Wróć do spisu treści