stacjonarny - priorytet

Przejdź do treści

stacjonarny

Ochrona radiologiczna pacjenta

Każdy pracownik wykonujący ekspozycję RTG zobowiązany jest do uzyskania certyfikatu ze szkolenia „Ochrona Radiologiczna Pacjenta”.

Szkolenie Ochrona Radiologiczna Pacjenta mogą przeprowadzać jedynie podmioty, które uzyskały wpis do rejestru Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dopuszczalne są także szkolenia na odległość.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym przeprowadzonym w obecności komisji.

Szkolenie z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta przeznaczone jest dla osób wszystkich specjalności medycznych stosujących promieniowanie jonizujące w celach medycznych, a w szczególności:


LR – lekarze radiolodzy;
LMN – lekarze wykonujący procedury z zakresu medycyny nuklearnej lub nadzorujący wykonywanie takich procedur;
LRZ – lekarze wykonujący procedury z zakresu radiologii zabiegowej  lub  nadzorujący wykonywanie  takich  procedur;
LIX  –  lekarze wykonujący inne  medyczne  procedury radiologiczne z wykorzystaniem  promieniowania  jonizującego lub  nadzorujący
wykonywanie takich procedur;
LST – lekarze dentyści wykonujący medyczne procedury radiologiczne lub nadzorujący wykonywanie takich procedur,
FT – fizycy medyczni, technicy elektroradiologii oraz inny personel medyczny wykonujący procedury radiologiczne – FT-1 rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej, FT-2 radioterapii, FT-3 medycyny nuklearnej;
PMN – pielęgniarki uczestniczące w procedurach  z zakresu medycyny nuklearnej;
LRT – lekarze wykonujący procedury z zakresu radioterapii lub nadzorujący wykonywanie takich procedur


Szkolenie kończy się egzaminem testowym.


Osoby przystępujące do egzaminu składają do komisji egzaminacyjnej wniosek o dopuszczenie do egzaminu, zawierający:

   imię i nazwisko;
   numer PESEL albo datę urodzenia i miejsce urodzenia, gdy numer PESEL nie został nadany;
   adres korespondencyjny;
   rodzaj specjalności.


Rejestracja:

   Poprzez stronę /formularz zgłoszeniowy ORP/ szkolenie stacjonarne
   Poprzez stronę /formularz ORP na odległość/ szkolenie on-line
   
Informacja - tel. 32 2807609 ; 603876655 ; 660458020

Wróć do spisu treści