uslugi bhp - priorytet

Przejdź do treści

uslugi bhp

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA BHP NA STANOWISKACH :

1.   Społeczny Inspektor Pracy
2.   Szkolenie BHP okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami:
3.   Szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych:
4.   Szkolenie okresowe dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych:
5.   Szkolenie BHP dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych:
6.   Bhp w polu elektromagnetycznym
7.   Oceny ryzyka zawodowego   szkolenia - opracowania  
8.   BHP w promieniowaniu jonizującym
9.   Pierwsza pomoc przedlekarska

SZKOLENIA SEP

1. Prowadzimy szkolenia we wszystkich kategoriach: dozór, eksploatacja, pomiary

SZKOLENIE ENERGETYCZNE  ,,D  i  ,,E
1. Szkolenie jest przeznaczone dla osób obsługujących urządzenia energetyczne na stanowiskach dozoru i eksploatacji.

Usługi bhp - dla firma zatrudniających do 100 pracowników

Usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej w pełnym zakresie
wyślij zapytanie

Jeżeli macie Pasńtwo pytanie odnośnie organizacji kusu


Laboratorium ds. Badań Środowiska Pracy wykonuje badania:

w zakresie czynników fizycznych:

   badania Akredytowane: drgania mechaniczne ogólne i przenoszone przez kończyny górne, hałas, natężenie pola elektrycznego, natężenie pola magnetycznego;
   badania objęte Systemem Jakości: oświetlenie (sztuczne, mieszane, dzienne), ergonomia, ocena stanowisk z monitorami komputerowymi, określenie krotności wymiany powietrza, ocena wydatku energetycznego.

w zakresie substancji szkodliwych:

   badania Akredytowane: dozymetryczne pomiary stężenia pyłku frakcji respirabilnej i całkowitej, oznaczania zawartości wolnej krystalicznej krzemionki w pyłach metodą kolorymetryczną.

Wróć do spisu treści